Kurumsal        Sistemler       Ürünler         Servis        İnsan Kaynakları      İletişim

Anasayfa   |   Site Haritası   |   TR  |  ENG    

Sistemler / Otomatik Sayaç Okuma

 

Sistemler

          Günümüzün modern uygulamalarında pek çok işlevin eşzamanlı olarak tam zamanında gerçekleştirilmesi gerekmekte olup bu nedenle klasik sayaçların aynı zamanda tüketim verileri ve yük dengeleme işlemleri için yük profillerini günlük olarak göstermesi gerekmektedir. Bunun sonucu olarak enerji verilerinin okunmasının belirli bir standarda bağlanması zorunluluğu doğmuştur. Benzer şekilde serbestleşen enerji piyasasında dengeleme/uzlaştırma ve kontrata esas olan tüketim periyodlarının gittikçe kısalmasının öngörülmesi ile AMR sistemlerinin kurulması bir ihtiyaçtan çok zorunluluk halini almıştır.

Sunduğumuz uzaktan sayaç okuma sistemi çözümü, sayaç marka ve çeşit bağımsız olarak merkezi sayaç veri toplama imkanını sunmaktadır. 30 yıldır veri toplama sistemleri üzerinde faaliyet gösteren ve 350 enerji kuruluşunda ve 450 endüstri şirketinde sistemleri kullanılan Görlitz firması, ülkemizde şirketimiz tarafından temsil edilmektedir ve bu alandaki tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek altyapılar sunmaktadır.

AMR – Otomatik Sayaç Okuma nedir?

AMR, idarelere fiziksel olarak gitmeden, uzaktan tüketim değerlerine ulaşma imkanı sağlayan sistemlerin genel adıdır. Sistemin sayaç okuma işlemine tanıdığı kolaylık ise abonenin meskenine gitme ihtiyacının ortadan kaldırılmasıdır. Sayacın okunması bilgilerin farklı format ve protokoller kullanılarak idarenin ana bilgisayarına aktarılmasıyla sağlanır.

AMR sisteminde,

 • Sayaç tüketim değerlerini okumak için personelin ofisten ayrılması gerekli değildir.
 • Sayaç tüketim bilgileri otomatik olarak bilgisayar sistemi tarafından toplanır.

Avantajları:

Düşük İşletim Maliyeti:

 • Sayaç okuma ve faturalandırma uzaktan, otomatik olarak gerçekleştirilir.
 • Sayaç okuma ve faturalandırma işlemleri arasındaki süre kısalır.
 • İnternet üzerinden fatura ödeme seçeneği mevcuttur.
 • Operasyon maliyetlerinde tasarruf sağlanır.

Kaçak Kullanımın Önlenmesi:

 • Yetkisiz müdahalelerin saptanması,
 • Ani tüketim düşmelerinin izlenebilmesi (sayacın by-pass edilme ihtimali)
 • Sayaç bazında nokta kontroller sayesinde kaçak kullanım yapan adreslerin rahatlıkla belirlenmesi,
 • Ödenmeyen faturaların iki-üç ay sonra değil, aylık bazda takip edilebilmesi.

Enerji Yük Kontrolü:

 • Gerçek zamanlı tüketim/talep bilgilerinin idarenin kullanımına sunulması,
 • Kurulu AMR sistemi üzerinden farklı parametrelerin takibinin yapılabilmesi (TV izlenirliği, hava durumu,…),
 • Şebeke güç kayıplarının takibinin ve denetiminin sağlanması.

Sistem Uyumluluğu:

 • Diğer üreticilerin elektronik tip sayaçların da “Otomatik Sayaç Okuma” sistemine dahil edimesi olanağı,
 • Enerji piyasasındaki özel sektör kuruluşları arasında rekabetin artması ve bu sayede verilen hizmet kalitesinin artması.

Otomatik sayaç okuma sistemi AMR ile;

 • Abonelerin kredi satış ofislerine gitme zorunluluğu ortadan kaldırılır.
 • Aboneler ihtiyaç duydukları krediyi internet üzerinden satın alabilir.
 • Alınan bu kredi otomatik olarak sayaçlarına yüklenir.
 • İdarenin ön-ödemeli sistemin tüm avantajlarına sahip olduğu AMR sisteminde, idare ve abone arasında yaşanan fatura tahsilat problemleri ortadan kaldırılır.
 • Abonelerin bu sistem sayesinde elde ettikleri bir başka avantaj da sabit fiyat garantisidir.

Tüm sistemin on-line olarak takip edilebildiği bu sistemde, tüm tüketim değerleri en güncel değerlerle raporlanabilmektedir.

AMR Sisteminin Kurulum Parametreleri:

 • Bölgenin coğrafi yapısı
 • Elektrik hatlarının yapısı
 • Sahada mevcut GSM baz istasyonlarının konumu, sıklığı ve kapsama alanı
 • Mevcut binaların yüksekliği ve konumu
 • Abone sayısı
 • Abonelerin konumu ve sahadaki yerleşim sıklığı,
 • Elektrik, su ve doğalgaz abonelerinin sayısı
 • Kurulu güç ve kurulum projesi
 • Kullanım koşulları
 • İlgili standartlar ve kanunlar
 • Sayaçların temel özellikleri

RF (Radyo Frekans) Uygulamaları

RF uygulamaları, uzak noktalardan bilgi toplanmasına olanak veren bir teknoloji olarak, özellikle Otomatik Sayaç Okuma kavramı doğrultusunda elektrik, su ve gaz idareleri için uygun bir yöntemdir. Bunun yanı sıra genel anlamda uzaktan izleme ve telemetri uygulamalarında da çok geniş bir altyapı sağlar.

Sistemin yapısı, düşük güçlü bir radyo sistemine dayanır ve tam otomatiktir. Uzak birimden gönderilen iletilerin periyodu programlanabilir ve uygulamanın kapsamına göre saatlik, günlük hatta haftalık programlar, sisteme kurulabilir.

Düşük maliyetli bir radyo vericisi mevcut sayaca entegre edilir ve sayacın arayüzünden alınan bilgiler bu vericiye iletilir. Radyo vericisi de bu bilgileri değerlendirilmek üzere, ana bilgisayarın bulunduğu operasyon merkezine aktarır.

Radyo şebekeleri hücresel bir yapıya sahiptir ve bir merkez bilgisayarla ilişkilendirilmiş, dağıtılmış baz istasyonu şebekelerini kullanırlar. Ana bilgisayar ile baz istasyonları arasında kablosuz ağ olabilir, bununla birlikte lokal uygulamalarda, PSTN, PLC ve IP network gibi diğer teknolojiler de kullanılabilir.

Sistemin gelişmiş bir versiyonu çift yönlü radyo haberleşme sistemidir. İşaret taşıma ve kontrol uygulamalarında kullanılabilen bu sistem, aynı zamanda enerji sistemlerinde de, sistemden çekilen maksimum gücü kontrol etme işleminde kullanılabilir.

Radyo frekans teknolojisi kullanılarak; sistem maliyeti, sistem karmaşıklığı ve sayaç tarafındaki verici ünitenin güç tüketimi azaltılır, RF dalgalarının geniş erişim ağı ile kapsamlı uygulamalar geliştirilebilir.

RF teknolojisi otomatik sayaç okuma sistemleri içinde en yaygın kullanılan iletim formatıdır.

Elektromed RF çözümü parametreleri:

 • Modülasyon : FSK (Frequency Shift Keying)
 • Frekans Taşıyıcı : 868 Mhz

GPRS (General Packet Radio Service)

Mevcut cep telefonu şebekesi üzerinden paket anahtarlamalı olarak veri iletimi sağlayan teknolojiye GPRS adı verilir. Paketler hangi bütünün kaçıncı parçası olduğu konusunda etiketlendirilmiştir, bu da paketlerin mevcut ağ içerisinde, band genişliğine bağlı olarak herhangi bir yolu kullanarak hedefe ulaşmasına olanak verir. Bir bütüne ait hedefe ulaşan tüm paketler birleştirilir ve kullanıma sunulur.

Temel olarak, sistemdeki tüm birimler aktif (On-line) haldedir ve her an bilgi alma ve gönderme kabiliyetine sahiptirler. Sistemde ana bilgisayar internet üzerinden, birimlerden gelen bilgileri sürekli toplamakta ve değerlendirmektedir. GPRS sisteminin öne çıkan avantajları; düşük altyapı maliyeti ve yüksek haberleşme hızıdır.

Otomatik okuma sisteminde elektrik sayacı okuma işleminde, sayaçtan her 30 dakikada bir bilgi toplanabiliyor olmasına rağmen, genelde okuma 24 saatte bir gerçekleştirilir; günde bir defadan fazla okuma işlem maliyetini arttırır. Okunan değerler, mevcut cep telefon şebekesi üzerinden transfer edildiğinden, okuma sayısı arttıkça işlem maliyeti de artacaktır. Bilgi faturalandırma amaçlı işlenecek, ve idarenin şebeke planlama, operasyon, eğitim gibi bölümlerine veri olarak gönderilecektir. Bilgi her zaman sistemde hazır olsa da, bilgi toplama maliyeti göz önüne alınarak optimum sayıda okuma işlemi gerçekleştirilecektir.

GPRS teknolojisi ile bilgi toplama maliyeti, optimum okuma sayıları belirlendiğinde yüksek değildir. Elektromed GPRS modül ile istenen sıklıkta okuma yapılabilir. Sistemde önemli olan, çok sık zaman aralıklarıyla okuma gerçekleştirip, veri sayısını arttrmak değil, optimum sayıda okuma işlemi gerçekleþştirip, en güncel tüketim verilerini elde etmektir. Bu noktada bilgi toplama maliyetinin yanında, bilgiyi işleme maliyeti de bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.GPRS Modül İle Sayaç Okuma Sistemi

 • Elektrik, Su ve/veya Gaz sayaçları
 • GSM Baz İstasyonları
 • Kredi (Kontör) Satış Birimi
 • İnternet üzerinden Kredi Yükleme Sisteminden oluşur.

Elektrik, Su ve/veya Gaz sayaçları:
GPRS modül ile donatılmış elektrik, su ve/veya gaz sayaçları

GSM Baz İstasyonları: Kurulu GSM baz istasyonları üzerinden bilgiler merkeze ulaştırılır.
Kredi (Kontör) Satış Birimi: GPRS modem ile donatılmış terminal ve yazılımdan oluşan ve merkezi bilgisayarın kontrolünde olan kredi yükleme birimi.
İnternet üzerinden Kredi Yükleme Sistemi: İnteraktif uygulamalara olanak sağlayan, idarenin web sayfası. Aboneler idarenin web sayfası üzerinden sayaçlarının durumlarını kontrol edebilir ve kredi (kontör) satın alabilirler.

Sistemde her bir sayaç kendi GPRS modülüne sahiptir. GPRS modülünün sayaç içinde olması, sistemi dış etkenlere karşı korur; fiziki koruma ve güvenlik sağlar. Fiziki olarak birbirinden ayrı yerlerde olan sayaçların, hiçbir alt yapı gerektirmeden mevcut GSM şebekesi aracılığıyla tüketim bilgilerine ulaşılmaktadır. İdare GPRS sistemi üzerinden açma & kapama özelliğine sahip sayaçları kontrol edebilir.

Veri Toplayıcı GRPS Komünikatör (AGC01)

AGC cihazı, elektronik sayaçların uzaktan okunması ve sayaca bilgi gönderilmesi işlemlerini yerine getirmek üzere, Elektromed tarafından tasarlanmıştır. Sayaçtan alınan bilgiler merkeze gönderildiği gibi merkezden sayaca da bilgiler gönderilebilir. Çok fonksiyonlu ve haberleşme portu bulunan bütün elektronik sayaçlara (Su, Gaz, Elektrik) uygulanabilir. Cihazda RS232, RS485 ve IEC1107 haberleşme arayüzleri mevcuttur. Haberleşme birimlerinden sadece bir tanesi aktif kullanılabilir. Ayrıca 2 adet izolasyonlu impulse girişi mevcuttur. Haberleşme birimi olmayan sayaçlardan gelen darbeler elektronik olarak sayılarak hafızada tutulur ve böylece endeks bilgileri merkeze ulaştırılır. Bu birimleri kullanarak sayaçtan aldığı bilgileri merkeze göndermek için tasarlanmış bir adet GPRS modül cihazın içinde mevcuttur. İçinde bulunan microcontroller vasıtası ile sayaçtan aldığı bilgileri şifreleyerek GSM şebekesi üzerinden merkeze gönderir. Sayacın müsaade ettiği parametre değişiklik isteği merkezden gönderilir ve bu değişiklikler (tarife değişikliği, demant sıfırlama, gerçek zaman saati ayarı vb.) sayaca gönderilir. Her iki yönde de haberleşme şifrelenerek yapılır. Cihazın içinde güvenlik sensörleri mevcuttur. Cihazın kutusuna herhangi bir şekilde müdahalede bulunulduğunda microcontroller bu durumu hafızasına kaydeder ve anında merkeze bildirir.

Sayaçlar (elektrik, su, gaz) komunikatör adı verilen toplanıcı ünitelere bağlanır. 32 adet sayaç bir komunikatöre kablo bağlantısıyla ya da RF (Radyo Frekans) sinyalleri aracılığıyla bağlanabilir. Tüketim ve durum bilgileri komunikatör üzerinden mevcut GSM alt yapısı kullanılarak merkeze, ana bilgisayara gönderilir.

Haberleşme Arayüzleri

IEC1107 Optik Port
Cihazın altında bulunan RJ45 tipi soket çıkışına optik proba bağlanır ve sayacın çıkışına monte edilir. AGC cihazının programlandığı periyotlarda ya da merkezden belirlenen periyotlarda sayaçtaki bilgileri okur ve hafızasına kaydeder. Bu bilgiler GPRS hattı kullanılarak merkeze iletilir. Her ay bitiminde bir önceki ayın en son okuma bilgisini farklı bir bölgede saklar ve son 6 aylık okuma bilgileri cihazın hafızasında tutulur.

Sayacın parametrelerinin ayarlanması emri geldiğinde, optik port üzerinden yeni parametreler yüklenir. RS232 ve RS485 arayüzlerinin bulunmadığı durumlarda sayacın optik çıkışına bir probe bağlanarak iletişim sağlanır. Bu durumda el terminali ile sayaçtan bilgi almak istenir ise AGC üzerinde bulunan IIR çıkışı kullanılabilir. Böylece cihaz devreden çıkartılarak sayaçtaki bilgiler el terminaline aktarılır.

RS232 Seri Haberleşme Arayüzü
Sayaçta bulunan RS232 çıkışı AGC'nin seri port kanalına RJ45 soketi ile bağlanır. Sayaçta yüklü bulunan haberleşme protokolüne göre iletişim kurulur ve merkeze data aktarımı GPRS üzerinden sağlanır. RS232 girişinde optoizolatörler kullanılarak tam izolasyon sağlanmıştır. RS232 hattında maksimum 10 metre uzunlukta kablo kullanılabilir.

RS485 Haberleşme Arayüzü
Birden fazla sayaç ile haberleşmek için RS485 modülü kullanılır. En fazla 32 adet sayaç A ve B uçları aynı olacak şekilde RS485 çıkışından cihaza bağlanır. Merkezden belirlenen periyotlarda sayaçlar sorgulanır ve GPRS hattı üzerinden merkeze aktarılır. Kullanılan sayaçların haberleşme protokolu standart olmalıdır. Sayaçların hat üzerindeki adres bilgileri optik port vasıtası ile cihazın hafızasına kaydedilir ve sorgulama bu adreslere göre gerçekleşir. Buradaki hattın kablo boyu 1000 metreyi geçmemelidir.

GPRS Modem
Merkez bilgisayar sistemi ile haberleşmek için TELIT marka GM862 GPRS modem kullanılmaktadır. 900MHz. ve 1800Mhz. bandlarını destekler. Merkezdeki ana bilgisayara gerçek IP adresi atanır ve bu IP optik porttan AGC cihazına bildirilir. Ayrıca kullanılan sim kartın pin ve puk numaraları da optik port vasıtası ile yüklenir. Cihaza enerji verildiğinde AT komutlarını ayarlayarak GPRS bağlantısı kurar. Cihazın bulunduğu yerdeki sinyal seviyesi ön tarafta bulunan LED'ler vasıtası ile takip edilebilir. Sinyal seviyesi 2 ve altında ise cihazın anteni uygun bir yere taşınmalıdır.

Teknik Özellikler:
Çalışma Voltajı : 85-265 Vac
Yedek Pil         : 3.6V 1/2AA size lithium
Gerçek Zaman Saati: 32KHz.±5ppm.
Hafıza Birimi    : 128kB EEprom
Haberleşme Birimi :
IEC1107 Mode A,B,C,D 300-9600Bps
Rs232 300-19200Bps
Rs485 300-19200Bps
Çalışma Sıcaklığı : -20°C +55°C
Bağıl Nem  : %85
Koruma Sınıfı  : IP51

RS-485
RS-485 modülü kullanılarak, 32 adet sayaç birbirine paralel şekilde tek bir düğüm noktasına (node) bağlanabilir. Bu yapı tek bir düğüm noktasına bağlanmış 32 adet sayacın RS-485 şebekesine entegrasyonunu sağlar. Bilgisayar sistemine uyum, RS- 485/RS-232 konverter (dönüştürücü) ile sağlanır. RS-485 yineleyici (repeater) veya yeni bir RS-485 dönüştürücü kullanarak sayaç sayısı arttırılabilir. RS-485 modülü ile sayaç arasındaki bağlantı fizikseldir ve data kablosu ile sağlanır.

Gerçek Zaman Saat'ine (RTC-Real Time Clock) sahip Elektromed elektrik, su ve gaz sayaçları, RS-485 şebekesi üzerinden anlık tarih&saat bilgisine sahip verilerin ana sistem tarafından kullanılmasına imkan verir. 32 adet elektrik sayacının bir düğüm noktası aracılığıyla RS-485 şebekesine bağlanmasıyla oluşan bir yapı örnek olarak alındığında; 32 sayaca ait tüm elektriksel parametrelere ana bilgisayar anlık olarak ulaşır. Bilgilerin transferi CAT6 data kabloları kullanılarak, fiziksel olarak sağlanır. Bilgiler, yedekleme bilgisayarı tarafından da kullanılır. Elektromed çözümleri, tüm ticari programlar ile uyumludur.

PLC (Power Line Carrier) Alçak Gerilim Taşıyıcı Hattı
Çözümü Elektromed, elektrik, su ve gaz sayaçları için, yenilikçi bir teknoloji olan PLC Güç Hattı Taşıma çözümünü sunar. Mevcut elektrik dağıtım kablo altyapısını kullanarak, bir verici yardımıyla, tüketim bilgilerine, kayıp-kaçak bilgilerine ve art niyetli müdahale bilgilerine ulaşılabilir.

PLC kullanımının avantajları:

 • Elektrik, su ve gaz tüketim bilgilerine günlük olarak ulaşabilme
 • Kaçak kullanım ve kayıpların kontrolü
 • Su ve enerji altyapı kaçaklarının kontrolü İdare merkezinden uzak noktadaki ünitelerin programlanması
 • Su sayaçlarına kablosuz bağlantı; dış bir ara birim, kablo, anten veya algılayıcı gerektirmez.
 • Sistem, mevcut elektrik kablo altyapısını kullanarak, AMR projesi için büyük yeni yatırımlara gerek duymaz.
 • Elektrik idareleri, su ve gaz dağıtım idarelerine, su ve gaz sayaçlarını da okumayı önerebilir.
 • PLC iletişim ağı, sağlamlığı kanıtlanmış elektrik güç aktarım kablo ağıdır.

PLC Teknolojisi nasıl çalışır?

Elektromed; sayaç ile idare arasında iki yönlü haberleşmeyi sağlayacak sistemi kuruyor. Sayaç bilgileri mevcut elektrik dağıtım hatları üzerinden iletiliyor. Bilgiler idareye abone bilgileri, sayaç durum bilgileri ve tüketim bilgilerini de içeren geniş bir içerikte ulaşıyor; idarenin değerlendirmesine sunuluyor.

 
Ön Ödemeli Sistem
Otomatik Sayaç Okuma Sistemi

All Rights Reserved © 2007      -   Powered by BİM Faruk ŞAHİN

sayaç, ön ödemeli, elektrik, gaz, su, doğalgaz, akıllı, smart kart, amr, otomatik sayaç okuma, gprs, rf, rs 485, plc, tirbünmetre, rotary, doğalgaz sayacı dönüşüm kiti, doğalgaz sayacı kontrol kiti; su sayacı kontrol kiti; monofaze, trifaze, aktif, aktif-reaktif, elektromekanik, elektronik, ön ödemeli elektromekanik, ön ödemeli elektronik elektrik sayacı; sayaç teknolojisi, sayaç dünyası, ultrasonik su sayacı